Poznaj retrofity

retrofit wyłącznika mocy

Retrofit wyłącznika mocy - wymiana wyłącznika bez konieczności remontu sterowni

Stare wyłączniki Apena, bardzo popularne w Polsce w poprzednich dekadach, nie są już produkowane od wielu lat, a ich serwis jest kłopotliwy lub wręcz niemożliwy. Wymiana wyłączników może wiązać się z koniecznością wymiany całej infrastruktury sterowni, w tym szaf oraz okablowania. Nie jest to jednak niezbędne, jeśli skorzystają państwo z retrofitów. 

Nasi inżynierowie opracowali technologię wymiany wyłączników mocy bez ingerencji w infrastrukturę sazf w siłowni. Usuwamy stary wyłącznik mocy, a w jego miejsce instalujemy nowy. Poniewaz urządzenia różnią się wymiarami oraz układem wyprowadzeń, koniecznie jest zastosowanie retrofitu - urządzenia dopasowującego nowoczesny wyłącznik mocy do starszej infrastruktury. 

W porównaniu do wymiany infrastruktury - zastosowanie retrofitu daje szereg korzyści:

  • wymiana wyłącnzika mocy z zastosowaniem retrofitu nie powoduje długiego przestoju w produkcji, a jedynie krotką przerwę w dostawie zasilania, i może być wykonana poza godzinamy pracy zakładu,
  • koszty wymiany przy użyciu retrofitu są kilkukrotnie niższe, niż remont infrastruktury zasilającej zakład,
  • przy okazji wymiany wyłącznika, nasi inżynierowie zawsze dokonują oględin istniejącej infrastruktury oraz wymaganych konserwacji złącz,
  • na wymianę wyłącznika, sam wyłącznik oraz retrofit udzielamy stosownej gwarancji.